Заминаващи

16:15 БЛАГОЕВГРАД Сектор 26
16:30 СВИЩОВ Сектор 11
16:30 БЕЛОГРАДЧИК Сектор 40
16:30 ПЛОВДИВ Сектор 6
16:30 БЯЛА СЛАТИНА Сектор 36
16:45 Г.ДЕЛЧЕВ Сектор 30
17:00 ГАБРОВО Сектор 33
17:00 ЛОВЕЧ Сектор 31
17:00 РУДОЗЕМ Сектор 35
17:00 САНДАНСКИ Сектор 29

Заминаващи в следващите: 1 2 4 8 12часа

Пристигащи в следващите:

16:10 ВИДИН Сектор
16:11 ВАРНА Сектор
16:15 ЛОВЕЧ Сектор
16:15 РУСЕ Сектор
16:16 СЛИВЕН Сектор
16:20 ПЛОВДИВ Сектор
16:40 БЛАГОЕВГРАД Сектор
16:40 СЛ.БРЯГ Сектор
16:45 ВИДИН Сектор
16:45 ХАСКОВО Сектор

Пристигащи в следващите: 1 2 4 8 12часа