Заминаващи

13:15 Г.ДЕЛЧЕВ Сектор 27
13:20 БЛАГОЕВГРАД Сектор 26
13:30 КОЗЛОДУЙ Сектор 37
13:40 ЗЛАТОГРАД Сектор 33
13:45 БЪРДАРСКИ ГЕРАН Сектор 38
14:00 ВИДИН Сектор 37
14:00 СЛИВЕН Сектор 28
14:00 Г.ДЕЛЧЕВ Сектор 31
14:00 ПЕТРИЧ Сектор 29
14:00 ПЛОВДИВ Сектор 6

Заминаващи в следващите: 1 2 4 8 12часа

Пристигащи в следващите:

13:15 ЧИПРОВЦИ Сектор
13:30 БЛАГОЕВГРАД Сектор
13:30 ПЛЕВЕН Сектор
13:45 ВАРНА Сектор
13:50 ПЕТРИЧ Сектор
14:00 ВИДИН Сектор
14:00 ТЕТЕВЕН Сектор
14:00 ЦАРЕВО Сектор
14:14 СМОЛЯН Сектор
14:30 ПЛОВДИВ Сектор

Пристигащи в следващите: 1 2 4 8 12часа